Medlemsansökan
Tack för din ansökan! Medlemsansökningar behandlas i vår styrelse - efter styrelsens beslut meddelas du om ev medlemskap. Avgift för medlemskap är 250 Kr/kalenderår. Nytt medlemskap from 1 september berättigar till medlemskap även nästkommande år!
Verifieringskoden nedan är de tecken du ser i bilden. Skriv in tecknen i textrutan. Koden är till för att försvåra för spammare.